Stressinhallinta sisältä käsin

 Toimintapohjainen stressinpurku
(Activity-Based Stress Release - ABSR)

ABSR- stressinhallintaohjelma on yhdeksän viikon mittainen kurssi, joka perustuu Rudolf Steinerin kahdeksaan käytännön elämän harjoitukseen. Niiden kautta hän ehdottaa, kuinka voimme voittaa seitsemästä eri asiasta aiheutuvan hermostuneisuuden. Yhdistämme nämä tehtävät eurytmiaharjoituksiin, jotka vastaavat kahdeksankertaisen polun askeleita, joiden pohjalta Rudolf Steiner kehitti käytännön elämän harjoituksensa.

ABRS-ohjelman aloittivat Lääkäri Harald Haas ja Theodor Hundhammer. Ohjelma on testattu käytännössä ja arvioitu, ja sitä kehitetään jatkuvasti. Kahdeksan viikon kurssi on testattu tieteellisesti. Monet osallistujat kertovat syvistä ja voimakkaista kokemuksistaan palautteissaan.

Toimintapohjainen- ja Mindfulness-pohjainen - ABSR ja MBSR

ABRS- ohjelmien rakenne ja tarkoitus ovat yhteydessä paremmin tunnettuihin MBSR-ohjelmiin. Molemmat ovat kahdeksan viikon harjoitusohjelmia, jotka yhdistävät mindfulness-harjoituksia, kehollista työskentelyä sekä käyttäytymisen havainnointia tukemaan ihmisiä, jotka kärsivät stressistä, ahdistuksesta, masennuksesta tai kivusta.

Molemmat ohjelmat kehittävät sisältöään henkistä taustaa vasten: MBSR buddhalaisuudesta, zen-meditaatiosta ja joogasta, ABSR kahdeksanosaisesta polusta, antroposofisesta tutkimuksesta ja eurytmisestä kehotyöskentelystä. Molemmat ohjelmat on suunniteltu vastaamaan yksilön maallisen elämän haasteisiin ja välittömään elämänkokemukseen. Päivittäinen 45 minuutin pituinen harjoittelu on suositeltavaa - tämä vaatii osallistujilta paljon oma-aloitteisuutta ja sitoutumista.

2022-06-28 ABSR Interview Greenhouses EN
Press the right mouse button to download the graphic on your computer