ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ З ЕФЕКТИВНОСТІ АБСР

Для того, щоб авторам програми АБСР розуміти, наскільки вона дійсно допомагає найрізноманітнішим людям з різними інтересами, заняттями та захопленнями поратися зі стресами та ставати сильнішими у подоланні життєвих труднощів, програма АБСР періодично проводиться у дослідницькому форматі.

Три оцінювання, проведені Бернським університетом, вже показали, що в учасників значно підвищується настрій та з'являється відчуття спокою. З деякими попередніми результатами наукових досліджень про ефективність програми АБСР ви можете ознайомитися на нашому німецькому та англійському сайтах. Наукові дослідження з апробації програми АБСР продовжуються і поглиблюються, насамперед, у німецькомовних країнах.

З огляду на ці результати ми продовжуємо дослідження ефективності програми АБСР з подолання стресу. Цього разу дослідницький проект АБСР очолюють Ірина Бондаревич та Тетяна Бородулькіна. Дослідження проводиться за підтримки авторів програми АБСР та у тісній співпраці з дослідницькою асоціацією "Персей" (Швейцарія).

Груповий курс АБСР-2022 налічував близько 80 учасників. На його основі проводилося наукове дослідження ефективності методики курсу. На перебіг дослідження значно вплинули воєнні події в Україні. Але наша дослідницька команда із Запоріжжя та Дніпра продовжує збирати результати та підбивати підсумки. З результатами дослідження після його завершення, ви зможете ознайомитись тут.

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ, в яких згадується експеримент та АБСР

 1. Бондаревич І. Орієнтири людського духу в спадщині староіндійської філософії. Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. С. 6-7. 
 2. Бондаревич І., Бородулькіна Т. Організація та методичне забезпечення дослідження ефективності групового онлайн курсу з подолання стресів АБСР// Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. С.6-10.
 3. Бондаревич І. Філософські засади регуляції стресу (частина перша міждисциплінарного дослідження). Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», No 45, 25–36, doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.45.2
 4. Бородулькіна Т.О. Копінг-стратегії учасників групового онлайн курсу з подолання стресів
  АБСР (констатувальний етап дослідженя). Матеріали ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному
  дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В.
  Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя :
  НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з
  тит.екрана. С. 316-319.
 5. Хундхаммер Т., Боковець А., Бородулькіна Т., Бондаревич І. Дослідження ефективності групового онлайн курсу з подолання стресів АБСР: підготовчий етап// Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. С. 52-53.
 6. Harald Haas. Stress und ABSR-Programm – Hintergründe und Phänomene der Stressreaktion, ein Ausgleich mit Übungen// Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. С.127-133.

Прочитати публікації можна тут:

Бондаревич І. Орієнтири... Бондаревич І. Філософські засади... Бондаревич І., Бородулькіна Т. Бородулькіна Т.О. Хундхаммер Т. Harald Haas

Співпраця з кафедрою психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: ознайомлення магістрантів з евритмічними програмами з подолання стресів

Не зважаючи на дистанційний формат навчання та війну в Україні, магістранти першого курсу спеціальності «Психологія» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час вивчення навчальних дисциплін «Кризова психологія» та «Психологічна інтервенція» мали можливість ознайомитися зі здобутками участі доцента кафедри психології та педагогіки ДДУВС Бородулькіної Тетяни в  Дослідницькому проекті «Антистресовий потенціал методики "Базовий курс з подолання стресів АБСР 1"», в рамках якого вона пройшла міжнародне підвищення кваліфікації та отримала відповідні сертифікати від Дослідницької асоціації «Персей» (Швейцарія).

Під час вивчення теми «Стрес та травма. Огляд програм та окремих технік з подолання стресу та зцілення від травми» (навчальна дисципліна «Кризова психологія») магістранти мали можливість оглядово ознайомитися з програмою з подолання стресів АБСР Теодора Хундхаммера (Швейцарія) та на собі відчути відновлюючий ефект окремих вправ з цієї програми.

 А тему «Інтервенції, що базуються на усвідомленості» (навчальна дисципліна «Психологічна інтервенція») – вивчали, шукаючи у фрагменті заняття з україномовного курсу лікувальної кризової евритмії Т.Хундхаммера приклади інтервенцій, які застосовував ведучий під час занять.

Відмітимо, що співпраця кафедри психології та педагогіки ДДУВС з колегами зі швейцарської Дослідницької асоціації «Персей»триває з листопада 2021 року. Відеозаписи відкритої лекції Гаральда Гааса на тему «Тривога і стрес на шляху до свободи» та доповідей Т.Хундхаммера та  Г.Гааса на Всеукраїнському круглому столі «Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах» (01 лютого 2022) та Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології» (21 лютого 2022), які було організовано кафедрою психології та педагогіки ДДУВС, застосовуються як додаткові навчальні матеріали з відповідних дисциплін.