ABSR International weisser Hintergrund

 

ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЕКТ З ЕФЕКТИВНОСТІ АБСР


Для того, щоб авторам програми АБСР розуміти, наскільки вона дійсно допомагає найрізноманітнішим людям з різними інтересами, заняттями та захопленнями поратися зі стресами та ставати сильнішими у подоланні життєвих труднощів, програма АБСР періодично проводиться у дослідницькому форматі.

Чотири оцінювання, проведені Бернським університетом, вже показали, що в учасників значно підвищується настрій та з'являється відчуття спокою. З деякими попередніми результатами наукових досліджень про ефективність програми АБСР ви можете ознайомитися на наших німецькій та англійській сторінках. Наукові дослідження з апробації програми АБСР продовжуються і поглиблюються, насамперед, у німецькомовних країнах.

З огляду на ці результати ми продовжуємо дослідження ефективності програми АБСР з подолання стресу. Цього разу дослідницький проект АБСР очолюють Ірина Бондаревич та Тетяна Бородулькіна. Дослідження проводиться за підтримки авторів програми АБСР та у тісній співпраці з дослідницькою асоціацією "Персей" (Швейцарія).

Груповий курс АБСР-2022 налічував близько 80 учасників. На його основі проводилося наукове дослідження ефективності методики курсу. На перебіг дослідження значно вплинули воєнні події в Україні. Але наша дослідницька команда із Запоріжжя та Дніпра спромоглася зібрати результати та підбити підсумки.

Інтернаціональне наукове дослідження Бернським університетом АБСР-2023 налічувало більше 1000 учасників. Попередні результати буде опубліковано навесні 2024 року.

 

Прочитати публікації можна тут:

 

Бондаревич І. Орієнтири... Бондаревич І. Філософські засади -1 Бондаревич І. Філософські засади - 2 Бондаревич І., Бородулькіна Т. Бородулькіна Т.О. Бородулькіна Т. Лікувальна евритмія... Бородулькіна Т. Особливості впливу... Бородулькіна Т. Стабілізація психічного стану... Хундхаммер Т. Harald Haas

НАШІ ПУБЛІКАЦІЇ, в яких згадується експеримент та АБСР

  1. Бондаревич І. Орієнтири людського духу в спадщині староіндійської філософії. Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. С. 6-7. 
  2. Бондаревич І., Бородулькіна Т. Організація та методичне забезпечення дослідження ефективності групового онлайн курсу з подолання стресів АБСР// Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. С.6-10.
  3. Бондаревич І. Філософські засади регуляції стресу (частина перша міждисциплінарного дослідження). Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», No 45, 25–36, doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.45.2
  4. Бондаревич, І. (2023). Філософські засади регуляції стресу (частина друга міждисциплінарного дослідження). Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філософія», No 46, 33–43, doi: https://doi.org/10.24919/2522-4700.46.2 
  5. Бородулькіна Т.О. Копінг-стратегії учасників групового онлайн курсу з подолання стресів АБСР (констатувальний етап дослідженя). Матеріали ІV Всеукраїнської науковопрактичної конференції «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі» (м. Запоріжжя, 2 листопада 2022 р.) / редкол.: В.Л. Погребна, В.В. Кузьмін, Н.В. Островська, Т.О. Бородулькіна та ін. [Електронний ресурс] Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. Назва з тит.екрана. С. 316-319.
  6. Бородулькіна Т.О. Лікувальна евритмія як інструмент подолання наслідків стресу та зцілення від травми під час війни. Теоретичні та практичні основи соціальної роботи : монографія / В. М. Попович, В. О. Таран, О. М. Балухтіна [та ін.]. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2022. С. 238-254.
  7. Бородулькіна , Т. (2023). Особливості впливу на психічний стан людини виконання евритмічних вправ (результати експериментальних досліджень). - Психологічні перспективи, 41, 25-40. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2023-41-bor 
  8. Бородулькіна Т.О. Стабілізація психічного стану шляхом виконання евритмічних вправ // Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» (03 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, проф. І. М. Гояна, проф. Н.Є.Завацької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ. – 2023. – С.41-45. – Режим доступу: URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2023/06/zbirnyk-tez-konferentsii-2023.docx.pdf 
  9. Хундхаммер Т., Боковець А., Бородулькіна Т., Бондаревич І. Дослідження ефективності групового онлайн курсу з подолання стресів АБСР: підготовчий етап// Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах [збірник тез Всеукраїнського круглого столу]. Відп. ред. Коваль В.О. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2022. С. 52-53.
  10. Harald Haas. Stress und ABSR-Programm – Hintergründe und Phänomene der Stressreaktion, ein Ausgleich mit Übungen// Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології : збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції ; відп. ред. Коваль В.О. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ. 2022. С.127-133.

Співпраця з кафедрою психології Національного університету «Запорізька політехніка» (Запоріжжя, Україна)

 

На кафедрі психології Національного університету «Запорізька політехніка» викладають доценти Тетяна Бородулькіна та Ірина Бондаревич, які з українського боку співпрацюють з Дослідницькою асоціацією «Персей» (Швейцарія) та ЕвритміяДляТебе в реалізації Дослідницького проєкту «Антистресовий потенціал методики «Базовий курс з подолання стресів АБСР 1»». Окремі результати проведеного дослідження ефективності курсу АБСР 1, не зважаючи на повномасштабне вторгнення, яке розпочалося як раз під час проведення експерименту, вже оприлюднено вченими на наукових конференціях Міжнародного та Всеукраїнського рівня, описано в статтях та тезах, а також періодично представляються на навчальних курсах для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр».

Наприклад, огляд програми «Базового курсу з подолання стресів АБСР» щорічно робиться Тетяною Бородулькіною під час викладання навчальної дисципліни «Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях». Магістранти отримують загальне уявлення про курс та завдяки опрацюванню окремих евритмічних вправ на собі відчувають відновлювальний ефект таких занять.

Для того, щоб якомога більшу кількість студентів-психологів ознайомити з терапевтичними можливостями евритмії, Тетяна Бородулькіна на базі НУ «Запорізька політехніка» з листопада 2022 року започаткувала ще один Дослідницький проект при підтримці Дослідницької асоціації «Персей» (Швейцарія) та ЕвритміяДляТебе - «Стабілізація психічних станів засобами лікувальної евритмії в умовах війни».

В рамках цього проєкту проведено кілька експериментів, учасниками яких були студенти-психологи 1-4 курсів та магістранти кафедри психології. Участь в експериментах була інтегрована в навчальну програму з таких дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Практикум із загальної психології», «Психодіагностика», «Психологічне консультування», «Психологічна допомога в надзвичайних ситуаціях». Учасникам завдання пропонувалися в онлайн форматі (в гугл-формі): спочатку необхідно було оцінити свій психічний стан; потім – переглянути відеозапис з евритмічними вправами та виконати запропоновані вправи в синхронному режимі; після виконання вправ учасникам потрібно було знову оцінити свій психічний стан за відповідними шкалами. Для проведення цих експериментів було застосовано фрагменти евритмічних занять (відеозаписи), підбірка яких узгоджувалася з лікувальним евритмістом Теодором Хундхаммером. Для експериментів долучалися відеозаписи з унікального евритмічного онлайн проекту, проведеного на підтримку українців у складні часи війни практиками зі Швейцарії – Т. Хундхаммером  та А. Боковець (Евритмія для зміцнення, 2022).  Результати цих експериментів описано в науковій статті:  Бородулькіна, Т. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ЛЮДИНИ ВИКОНАННЯ ЕВРИТМІЧНИХ ВПРАВ (РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ). Психологічні перспективи, 41, 25-40. https://doi.org/10.29038/2227-1376-2023-41-bor

Отримані результати показали, що виконання    евритмічних    вправ    у    всіх    проведених експериментальних  дослідженнях  сприяло  покращенню  психічного  стану учасників за багатьма важливими характеристиками; зовсім не було виявлено погіршення  психічного  станув  учасників.  Отримані  результати  дають  нам можливість  вважати  проведені  експерименти  успішними, а припущення про  те,  що  виконання  евритмічних  вправ  може  сприяти покращенню  та стабілізації   психічного   стану   людини,   підтвердилося.

Крім оцінювання власного психічного стану учасникам пропонувалося описати свої враження від виконання евритмічних вправ.

Ось деякі з них:

«Вправи сподобались, хоча я не дуже сильно полюбляю робити такі повільні дії, але тут робила все як пропонувалося, і мені сподобалось, зараз відчуваю себе більше нейтрально та розслаблено» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 18 років);

«Дуже цікаві вправи, дуже заспокоюють та врівноважують стан, відчувається прилив сил та покращення настрою та гармонія з собою» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 18 років);

«Мені дуже сподобалося. Ці вправи допомогли мені заспокоїтися та забути всі проблеми»; «Моє враження від вправ позитивне» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 18 років);

«Враження позитивні. Деякий час тому більш скептично відносилися до подібних вправ, але зараз почала займатися йогою і отримувати задоволення від подібних вправ» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 18 років);

«Мені сподобалось, я відчуваю себе більш комфортно та стабільно, ніж перед виконанням»; «Цікаво, щось нове та незвичайне, дуже легко виконувати вправи» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 17 років);

«Я більше концентрувалася на своєму тілі, ніби краще його почала відчувати» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 19 років);

«Вправи сподобались, після їх виконання відчула не тільки спокій, але ще й легкість та життєрадісність» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 18 років);

«Враження позитивне. На початку було роздратування, але потім стан стабілізувався, з’явилося відчуття розслаблення, відволікання» (здобувачка магістратури спеціальності «Психологія», 38 років);

«Надихаючі вправи, бо побудовані на асоціації з природою - вільним повітрям, течею води, теплим сонцем та ростком життя» (здобувачка магістратури спеціальності «Психологія», 50 років);

«Сподобалось, особливо коли пропонують відчути хвилі, воду, енергію, яку береш знизу та розповсюджуєш всюди та як поливаєш та пророщуєш квітку всередині» (здобувачка магістратури спеціальності «Психологія», 34 роки);

«Завжди такі вправи заземлювали мене, після них відчуваю себе більш свідомо» (студентка спеціальності «Психологія», 2 курс, 18 років);

«Вправи дуже спокійні, ти відчуваєш як твої ноги, ніби корні дерева, вросли в землю. Ніби так звану гравітацію. Відчуваєш, як б'ється твоє серце, дихання» (студентка спеціальності «Психологія», 1 курс, 18 років);

«Мені сподобалось, відчуваю в собі якусь силу» (студентка спеціальності «Психологія», 20 років);

«Стала більш бадьорою» (студентка спеціальності «Психологія», 1 курс, 18 років);

«Рівень стресу і збудження зменшився, я більше розслабив м'язи і став менш напруженим, краще відчуваю свої м'язи і став більш сконцентрованим» (студент спеціальності «Психологія», 19 років);

«Начебто виникла стійкість» (здобувач магістратури спеціальності «Психологія», 21 рік);

«Я відчувала себе деревом. Яке росте і розквітає. Ноги ставали важкими, а руки навпаки легкими наче повітря» (здобувачка магістратури спеціальності «Психологія», 30 років);

«Вправа заспокоює, але необхідно "прожити" всі ці вправи, відчути» (здобувачка магістратури спеціальності «Психологія», 44 роки);

«Спокійний та монотонний голос допомагає відволіктися від турбот, хочеться навіть прилягти та перепочити. Після такої вправи я сповільнилася, заспокоїлася, мене вправа розслабила. Я хочу відпочивати...» (здобувачка магістратури спеціальності «Психологія», 34 роки).

Звичайно, не всім учасникам сподобалося ці вправи виконувати: деякі відмічали, що вони для них занадто повільні, після них хочеться спати, відчувається розслаблення та ін. Вагомим обмеженням в цих експериментах був дистанційний формат проведення. Але в цілому, зазначимо, що завдяки цим експериментам студенти (переважно молоді люди) вперше дізнавалися про евритмію та її існування, відчували на собі невеличкий стабілізуючий ефект від виконання вправ.

В рамках цієї співпраці 22 травня 2023 року Теодором ХУНДХАММЕРОМ (сертифікований лікувальний евритміст (власна лікувально-евритмічна практика Bewegte Worte у м. Берн та м. Біль (Швейцарія)), член дослідницької асоціації «Персей» (Швейцарія), засновник і керівник онлайн проекту www.eurythmy4you.com)) було проведено гостьову онлайн-лекцію «Прості рухи, які зміцнюють внутрішні сили і дарують відчуття безпеки. Приклади, вправи, обговорення».

Теодор Хундхаммер познайомив присутніх з простими, але ефективними практичними вправами, спрямованими на відновлення відчуття свого тіла та себе в своєму тілі, виконання яких може допомогти при доланні стресу, що актуально зараз для кожного під час війни в Україні. Всі бажаючі могли під час лекції  відпрацювати надані практики та відчути на собі їх ефективність. Зустріч викликала багато зацікавленості та запитань з боку учасників, що підкреслило її актуальність та практичну значущість для фахівців соціономічних професій.

Про підсумки гостьової лекції можна прочитати на сайті Національного університету «Запорізька політехніка»

 

Запис відеолекції: 


 

Співпраця з кафедрою психології та педагогіки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ: ознайомлення магістрантів з евритмічними програмами з подолання стресів

 

Не зважаючи на дистанційний формат навчання та війну в Україні, магістранти першого курсу спеціальності «Психологія» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ під час вивчення навчальних дисциплін «Кризова психологія» та «Психологічна інтервенція» мали можливість ознайомитися зі здобутками участі доцента кафедри психології та педагогіки ДДУВС Бородулькіної Тетяни в  Дослідницькому проекті «Антистресовий потенціал методики "Базовий курс з подолання стресів АБСР 1"», в рамках якого вона пройшла міжнародне підвищення кваліфікації та отримала відповідні сертифікати від Дослідницької асоціації «Персей» (Швейцарія).

Під час вивчення теми «Стрес та травма. Огляд програм та окремих технік з подолання стресу та зцілення від травми» (навчальна дисципліна «Кризова психологія») магістранти мали можливість оглядово ознайомитися з програмою з подолання стресів АБСР Теодора Хундхаммера (Швейцарія) та на собі відчути відновлюючий ефект окремих вправ з цієї програми.

 А тему «Інтервенції, що базуються на усвідомленості» (навчальна дисципліна «Психологічна інтервенція») – вивчали, шукаючи у фрагменті заняття з україномовного курсу лікувальної кризової евритмії Т.Хундхаммера приклади інтервенцій, які застосовував ведучий під час занять.

Відмітимо, що співпраця кафедри психології та педагогіки ДДУВС з колегами зі швейцарської Дослідницької асоціації «Персей»триває з листопада 2021 року. Відеозаписи відкритої лекції Гаральда Гааса на тему «Тривога і стрес на шляху до свободи» та доповідей Т.Хундхаммера та  Г.Гааса на Всеукраїнському круглому столі «Психологічна допомога особам та групам, що опинились в складних життєвих обставинах» (01 лютого 2022) та Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми екстремальної та кризової психології» (21 лютого 2022), які було організовано кафедрою психології та педагогіки ДДУВС, застосовуються як додаткові навчальні матеріали з відповідних дисциплін.