ABSR International weisser Hintergrund

Teoretisk grund

Redan 1912 utvecklade Rudolf Steiner sju lättanvända och mycket effektiva övningar för stresshantering för att aktivera hälsofrämjande livskrafter, ge balans och göra det möjligt för oss att klara livets krav:

Sju faktorer som ökar stress:

Effekt av vardagsövningar och eurytmi

Dåligt minne

Pålitligt minne

Oro och ångest

Välbefinnande och motståndskraft

Självtvivel och överbelastning

Självförtroende

Rastlöshet, tappa kontroll

Självkännedom och flexibilitet

Beroende

Sund självhävdelse - (engelskans Assertiveness)

Tvång och obeslutsamhet

Beslutsfattande med hjärtat

Grubblande eller tvångsmässiga tankar

Tydliga och sunda gränser.


De praktiska övningarna kompletteras med enkla rörelseövningar som förstärker effekten av önskat tillstå.

2022-06-28 ABSR Interview Greenhouses EN
Press the right mouse button to download the graphic on your computer