ABSR International weisser Hintergrund

 

Stressinhallinta sisältä käsin
Activity-Based Stress Release - ABSR


ABSR- stressinhallintakurssi on yhdeksän viikon mittainen toimintapohjainen stressinpurku-kurssi. Kurssi perustuu Rudolf Steinerin jo vuonna 1912 kehitettyyn, kahdeksan käytännön elämän harjoitukseen, jotka aktivoivat terveyttä ylläpitäviä voimia, tuovat tasapainoa ja auttavat meitä selviytymään elämän vaatimuksista. Näihin harjoituksiin olemme yhdistäneet eurytmiaharjoitteita, jotka tukevat kokonaisvaltaista hyvinvointiasi. 

Kurssin on kehittänyt Tohtori Harald Haas yhteistyössä eurytmisti Theodor Hundhammerin kanssa ja on osa Eurythmy4you:n kurssitarjontaa maailmanlaajuisesti.  

Työskentelemme toiminnallisten meditatiivisten harjoitusten ja eurytmian parissa, jotka auttavat meitä rakentamaan siltaa korkeamman minuutemme ja arkiminämme välille. Kun olemme yhä enemmän kosketuksissa omaan todelliseen itseemme, hermostomme pääsee lepäämään ja saamme paremmaan otteen elämästämme. Pystymme suuntaamaan toimintaamme merkityksellisiin asioihin yhä enemmän ja säilyttämään oman voimamme myrskyjen edessä. Pääsemme luomaan hyvää “ympäristöä” yhdessä, jossa meidän kaikkien on hyvä elää ja olla!

ABSR kurssilla on suora vaikutus kykyymme tasapainottaa muun muassa työhön käyttämäämme aikaa ja vapaa-ajan viettotapojamme, ja tätä kautta ehkäistä loppuunpalamista. Tätä ja monia muita kykyjä harjoittelemme kurssilla käytännön tasolla, eivätkä ne jää vain puheeksi. Jos opit parhaiten tekemällä ja toimimalla, tämä kurssi on juuri sinulle! 

60 minuutin verkkotapaamisissamme jaamme edellisen viikon kokemuksiamme pienryhmissä, käymme läpi tulevan viikon teeman ja siihen sisältyvät lyhyet eurytmia- ja arkiharjoitukset. Harjoitukset eivät vaadi isoa tilaa eikä erityisiä vaatteita tai asusteita. Päivittäiset harjoitukset kestävät 15 minuuttia ja niitä tehdään itsenäisesti 5 päivänä viikossa. 

Jos sisäinen työskentely kiinnostaa toiminnallisesta näkökulmasta lähestyen, ABSR stressinhalllintakurssi voi olla juuri oikea kurssi sinulle.

 

ABSR-ohjelmat


ABSR 1 -peruskurssi
sisältää kaiken mitä tarvitset onnistuneeseen stressinhallintaan. Opi tasapainottamaan itseäsi 7:llä käytännöllisellä harjoituksella ja niitä vahvistavilla 15 minuutin eurytmiaharjoituksilla.

ABSR 2 -jatkokurssi käy moduulit läpi käänteisessä järjestyksessä. Käytännölliset harjoitukset pysyvät ennallaan, eurytmiaharjoitukset ovat uusia, sisältäen muun muassa planeetta eleet, ja harjoitusten teoreettiseen taustaan ​​tutustutaan lisää.

ABSR 3-loppukurssi käy läpi moduulit jälleen alkuperäisessä järjestyksessä. Käytännölliset harjoitukset pysyvät samoina, mutta ne yhdistetään nyt elämän prosesseihin, mikä syventää harjoittelua, ja eurytmiaharjoitukset ovat taas uusia ja entistä taiteellisempia.

 

Seuraavaksi alkava ohjelma 

Suomeksi ABSR kursseja tarjoaa Jonna Kankkonen ja Tove Slätis. Lisätietoja heistä ja tulevista kursseista saat joko sähköpostin tai kotisivujen kautta: