ABSR Stressavlastning

Forskning

Forskningsprojekt 2023

ABSR-forskning vid universitetet i Bern

Universität Bern IKIM 2048x2048 transparentVid Institutet för komplementär och integrerad medicin, IKIM, på Universitetet i Bern, har prof. Ursula Wolf och hennes grupp arbetat i flera år med Theodor Hundhammer och Eurythmy4you både kliniskt och inom forskning.

För att ABSR-kurserna ska kunna vidareutvecklas efter deltagarnas behov är vi beroende av återkoppling. Därför vill vi be om din upplevelse, feedback och kommentarer med ett frågeformulär. Deltagandet är givetvis frivilligt och frågeformulären är anonyma, det vill säga vi kommer inte att kunna veta vem som fyllt i dem.

Prof Ursula WolfProf Ursula Wolf Eurythmy4you skickar länken till frågeformulären via e-post fyra gånger under kursens tidsperiod. Att fylla i frågeformulären tar 10-15 minuter varje gång. För en meningsfull utvärdering ju fler ifyllda frågeformulär desto bättre, det vill säga varje deltagares bidrag spelar roll.

Vi, Prof. Dr. med. Ursula Wolf (direktör för IKIM, se bild), Dr Eliane Timm och doktoranden Yobina Ko kommer att vara tacksamma om ni bestämmer er för att delta och vi tackar er så mycket.

Vår tackgåva

Med ditt deltagande i Stress Release Research Project hjälper du till att samla in viktig kunskap om effektiviteten av Online Stress Release-kurser.

För detta vill vi säga "tack" från djupet av våra hjärtan.

Som vår tackgåva får du efter kursen:

  • Fri tillgång till alla ABSR-kurser för självstudier 1, 2 och 3 till ett värde av 225.- Euro
  • En kupong som låter dig handla på Eurythmy4you för 50 % under ett år.

Du kommer att uppleva fördelarna med ABSR-kurserna själv och hjälpa till att göra dem mer riktade och effektiva för människor att använda.

Logo eurythmy4you.com - 1920 transparent

ABSR Stress Release
Research Project 2023

University of Bern, IKIM
Perseus Research Society
Eurythmy4you

perseus-forschung-logo